» In English
» Castellano
» Português

BretañaBandeiras históricas da Bretaña

Contidos nesta sección:
» Bandeira nacional da Bretaña
» Bandeira histórica do Ducado da Bretaña
» Bandeira histórica da Cruz Negra da Bretaña

Visita tamén estas páxinas:
» Bandeiras nacionais e históricas dos países celtas
» Bandeiras históricas e comarcais galegas


Bandeira nacional da Bretaña Bandeira nacional da Bretaña

A bandeira da Bretaña, coñecida co nome de Gwen ha Du (Branca e Negra) no idioma bretón, é unha bandeira moderna cuxo deseño está inspirado nas cores históricas bretoas e na feitura da bandeira dos EUA como símbolo de liberdade e democracia.

O cantón de peles de armiño é a bandeira histórica do Ducado da Bretaña, e as nove barras horizontais representan ás dióceses tradicionais do país, correspondendo as cinco barras negras ás dióceses de idioma Galó (Dol, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc e Saint-Malo) e as catro barras brancas ás dióceses de fala bretoa (Cornouaille, Léon, Trégor e Vannes).

A bandeira foi orixinalmente deseñada ano 1923 por un membro da organización bretonista Breizh Atao ("Sempre Bretaña") e a partir dos anos 60 comezou a consolidarse na sociedade como a bandeira oficial bretoa.


Bandeira histórica do Ducado da BretañaBandeira histórica do Ducado da Bretaña

O escudo de armas e bandeira do Ducado e casa ducal da Bretaña consiste nun campo de peles de armiño sobre un fondo branco.

As armas e bandeira do antigo Ducado orixinaron nas armas dos duques da dinastía dos Capet, que gobernaron o país nun periodo de prosperidade económica e política entre 1212 ata 1532, data na que o Ducado de Bretaña foi incorporado ao Reino da Franza.

O emblema ducal das peles de armiño máis antigo que se conserva é o dun selo do ano 1318. Durante os case tres séculos de goberno dos Capet, o estandarte das peles de armiño converteuse na enseña nacional do Ducado da Bretaña.

Despois da incorporación da Bretaña á Franza no ano 1532, o uso da bandeira do antigo Ducado decaiu mais non desapareceu completamente. Igual que o Santo Graal do Reino galego, as armas históricas do Ducado utilizáronse ocasionalmente nos Séculos Escuros bretóns para representar a provincia francesa da Bretaña en heráldica, mapas, ou estandartes militares provinciais.

Os Bretonistas de comezos do séc.XX promocionaron a bandeira tradicional da Bretaña como parte do seu traballo de recuperación da cultura e historia bretoa, mais eventualmente a enseña que acabou converténdose en bandeira bretoa moderna foi a actual bandeira das barras e armiños.


Bandeira histórica da Cruz Negra da BretañaBandeira histórica da Cruz Negra da Bretaña

A bandeira histórica da cruz do Ducado da Bretaña, tamén coñecida como Kroaz Du (Cruz Negra) no idioma bretón, consiste nunha cruz de cor negra sobre fondo branco.

Esta é unha bandeira de orixe relixiosa, ao igual que as cruces de San David de Gales, Sant-Iago da Galiza, ou San Patricio da Irlanda.

As primeiras referencias conservadas sobre esta bandeira histórica datan do séc.XV, mais suponse que a orixe da Cruz Negra remóntase polo menos ás Cruzadas do séc.XIII, cando o Papa Gregorio concedeu o uso destas cores aos cabaleiros bretóns como identificativo de seu para distinguir aos continxentes nacionais participantes nas Cruzadas. Os historiadores estiman que a Cruz Negra tivo un uso semioficial xunto á bandeira do Ducado ata a incorporación da Bretaña na Franza en 1532, cando os símbolos bretóns cairon en desuso.


Voltar á Páxina Principal