» In English
» Castellano
» Português


Canto á Bandeira Galega
Poema de Ramón Cabanillas
Musicado por Juan Pardo


En pé!

Irmáns! En pé, sereos,
a limpa frente erguida,
envoltos na brancura
da luz que cai de riba,
o corazón aberto
a toda verba amiga,
e nunha man a fouce
e noutra man a oliva,
arredor da bandeira azul e branca,
arredor da bandeira de Galicia,
cantémo-lo dereito a libre nova vida!
 
A song to the Galician Flag
A poem by Ramon Cabanillas
Music by Juan Pardo


Stand up!

Brothers, stand up quietly,
look up,
covered in the white light
that falls from above,
our heart is open
to friendly words,
the sickle in one hand
and the olive branch in the other,
surrounded by the blue and white flag,
surrounded by the Galician flag,
let us claim our right to have a new life!

Validos de treidores
a noite da Frouseira
á patria escravizaron
uns reises de Castela.
Comestas polo tempo,
xa afloxan as cadeas…
Irmáns asoballados
de xentes extranxeiras,
ergámo-la bandeira azul e branca!
e ó pé da enseña da nazón galega
cantémo-lo dereito a libertar a Terra!
 

Helped by traitors
one night at Frouseira castle
the kings of Castile
reduced our land to slavery.
So many years have passed,
and the rusty chains are loosening up…
We have been long oppressed
by foreign rulers,
brothers let us fly the white and blue flag!
and under the symbol of the Galician nation
let us claim our right to set our land free!

Irmáns no amor á Suevia
de lexendaria historia,
en pé! en pé dispostos
a non morrer sin loita!
O día do Medulio
con sangue quente e roxa
mercámo-lo dereito
á libre honrada chouza!
 

All of you who love our Swabian land
of legendary history,
stand up! stand up!
for we will not vanish without a fight!
At the Battle of Medulio
with red and warm blood
we paid the price
to live in our land!

Xa está ó vento a bandeira azul e branca!
A oliva nunha man, a fouce noutra,
berremos alto e forte:
“A nosa terra é nosa!”

Ramón Cabanillas
"Da Terra Asoballada" (1917)
 

The white and blue flag is flying!
The olive branch in one hand, the sickle in the other,
let us shout loud and clear:
“Our land is ours!”

Ramon Cabanillas
"The Maltreated Land" (1917)


Poema escrito por Ramón Cabanillas en 1917

O poema "En Pé!" aparece no libro "Da Terra Asoballada", publicado por primeira vez polo "Poeta da Raza" Ramón Cabanillas no ano 1917.
» Biografia de Ramón Cabanillas
» Da Terra Asoballada na Biblioteca Virtual Galega
» Merca online "Da Terra Asoballada"


Ramón Cabanillas


Poem written by Ramon Cabanillas in 1917

The poem "En Pé!" (Stand up!) appeared in the book "Da Terra Asoballada" (The Maltreated Land) written by Galicia's national poet Ramon Cabanillas in 1917.
» Short biography of Ramon Cabanillas
» Da Terra Asoballada (in Galician)
» You can buy online "Da Terra Asoballada"

Poema musicado por Juan Pardo en 1976
O famoso poema de Cabanillas foi musicado no ano 1976 polo cantante e compositor galego Juan Pardo. A canción "En Pé!" apareceu no seu histórico LP "Galicia, Miña Nai dos Dous Mares".
» Escoita un cacho da canción "En Pé!"
» Merca online Galicia, Miña Nai dos Dous Mares

Juan Pardo

Music composed by Juan Pardo in 1976
Galician pop star and composer Juan Pardo composed in 1976 the music for the Cabanillas poem. The song "En Pé!" (Stand up!) was featured in his LP "Galicia, Miña Nai dos Dous Mares".
» Listen a sample of the song "En Pé!"
» Buy here Galicia, Miña Nai dos Dous Mares